A la SVCS volem
agrupar les persones
interessades en els
problemes sanitaris
del seu entorn.

Volem trobar al si de
la societat un lloc de
debat obert.

La SVCS té un
compromís permanent
amb la realitat del
País Valencià en tota
la seva extensió
geogràfica, cultural i
social.

Formulari de sÚcia/soci

Nom
Cognoms
Data de naixement
Adreça
Població
Codi Postal
Correu electrònic
Telèfon de contacte
Telèfon del treball
DNI
Professió
20 euros/trimestre
(quantitat superior trimestral)
Gratuit per a estudiants
DADES BANCÀRIES
Entitat
Oficina
DC
Núm. Compte
   
 

Societat Valenciana de Ciencies de la Salut Joan Baptista Peset
copyright SVCS © 2002